Werkzaamheden Maresingel

Vanaf maandag 19 maart zal er eenrichtingsverkeer worden ingesteld op de Maresingel en de Rijnsburgersingel. De richting zal lopen van de oude Herengracht naar de Valkbrug (molen de Valk).

In onderstaande bewonersbrief staat belangrijke informatie met betrekking tot de verkeerssituatie rondom de school en dus met betrekking tot de veiligheid van het naar school komend en vertrekkend verkeer. Voor vragen/opmerkingen staat in de brief ook het mailadres en het mobiele nummer van de omgevingsmanager William Verbeij.

Brief werkzaamheden Maresingel