1. Wanneer moet ik mijn kind aanmelden?
  2. Hoe meld ik mijn kind aan?
  3. Is er een wachtlijst?
  4. Mag mijn kind al voor zijn vierde verjaardag komen wennen?
  5. Past het vrijeschoolonderwijs meer bij meisjes, dan bij jongens?
  6. Werken jullie met een bepaalde leermethode?
  7. Hebben jullie een speciaal dyslexie/dyscalculie beleid?
  8. Is de ouderbijdrage hoog?
  9. Moeten ouders veel helpen op school?
  10. Hoe is de aansluiting met het middelbare onderwijs?