In de tweede klas wordt op de vrijeschool een onderzoek gedaan, waarin onder andere naar de motorische ontwikkeling van uw kind wordt gekeken. Deze ontwikkeling vormt de basis voor veel leerprocessen. Het onderzoek vindt plaats tijdens schooltijd.

Vervolgens bespreekt de klassenleerkracht met de ouders de resultaten van het onderzoek en eventueel gesignaleerde problemen. Het tweedeklasonderzoek is ontwikkeld en samengesteld door psychologen en (ortho)pedagogen van de Stichting Begeleidingsdienst voor Vrijescholen.