Storm

Beste ouders, verzorgers,

Ter geruststelling: in verband met de storm blijven alle kinderen vandaag binnen.