Nieuwe en geïnteresseerde ouders nodigen wij van harte uit om te komen kennismaken met onze school, het lerarenteam en het vrijeschoolonderwijs. Daarvoor organiseren we jaarlijks een open dag en een aantal informatiebijeenkomsten. Ook kunt u contact opnemen voor een kennismakingsgesprek. Wilt u uw kind laten instromen in een hogere klas? Dan kunt u daarover contact opnemen met onze directeur, Mw Elisabeth Steinmeijer- van Ooijen. Meer informatie over onze school vindt u hier: