Kinderen ontwikkelen spelenderwijs de beste basis voor het leren. Bij Vrije School Mareland vindt u naast de kleuterklassen en klas 1 t/m 6 in hetzelfde gebouw twee antroposofische peuterspeelzalen en een antroposofische buitenschoolse opvang (BSO). Dat heeft voordelen. Jonge kinderen raken vertrouwd met ‘hun’ school. Voor kinderen van de BSO voelt de overgang van school naar opvang bovendien natuurlijk aan.