Kinderen ontwikkelen spelenderwijs de beste basis voor het leren. Vrije School Mareland heeft een goede samenwerking met de twee antroposofische peuterspeelzalen in Leiden, evenals met de (antroposofische) buitenschoolse opvang voorzieningen.