Aan het welzijn van onze leerlingen hechten wij veel waarde. Loopt het goed in de klas, komt ieder kind aan leren toe? Bij voortgangs- of ontwikkelingsproblemen van leerlingen wordt door de collega’s gezocht naar een passende aanpak bij het bieden van de benodigde zorg en ondersteuning.