Vrije School Mareland vraagt een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage levert onze school de financiële armslag die nodig is om leerlingen een volledig vrijschoolprogramma aan te bieden. Denk aan vakken zoals euritmie, maar ook vreemde talen Engels en Duits op de basisschool. Daarnaast wordt de ouderbijdrage ingezet voor het hoogwaardige interieur van een Vrije School en natuurlijk het gebruik van uitzonderlijke leermaterialen. Zonder de ouderbijdrage zijn deze essentiële uitgaven onmogelijk.

Jaarbegroting

Tijdens de informatiebijeenkomst op school krijgt u desgewenst meer te horen over de ouderbijdrage. Wanneer ouders geen ouderbijdrage kunnen inbrengen, mogen leerlingen wel gebruik maken van de extra voorzieningen en activiteiten in de school. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief over de ouderbijdragen met het verzoek de bijdrage aan school te noteren op het ouderbijdragenformulier. In deze brief staan ook richtbijdragen. Op basis van deze bijdragen kan school een jaarbegroting maken.