Het vak vormtekenen is een waardevolle ondersteuning bij het leren schrijven, maar ook bij een vak als meetkunde. In klas 1 (groep 3) begint het vormtekenen met de basis van alle vormen: de rechte en kromme lijnen. Ieder schooljaar worden de leerlingen tijdens de vormtekenlessen verder uitgedaagd in het tekenen van steeds ingewikkelder motieven, zoals vlechtvormen of gespiegelde lemniscaten. Door het spiegelen wordt de ontwikkeling van de linker- en rechterhersenhelft ondersteund en gestimuleerd. Hierdoor hebben zeker kinderen met aanleg voor dyslexie baat bij vormtekenen. In klas 6 (groep 8) worden geometrische vormen getekend die het fundament leggen voor meetkunde.