U wilt uw kind aanmelden op Vrije School Mareland? Dat kan vanaf de dag dat uw kindje zijn of haar tweede verjaardag viert. Om precies te zijn om 00:00 uur Nederlandse tijd. Hier vindt u het aanmeldingsformulier. U kunt het ingevulde formulier als bijlage aan ons mailen. De dag- en tijdsaanduiding bij binnenkomst geldt als ontvangstmoment van het formulier. Het ingevulde formulier kunt u ook per post aan ons zenden. Houd er rekening mee dat in dit geval het moment van ontvangst op Vrije School Mareland, bepalend is voor plaatsing op de aanmeldingslijst. Vrije School Mareland houdt jaarlijks een open dag, speciaal voor nieuwe ouders en hun kinderen. Ook zijn er twee informatiemiddagen.

Aangemeld en nu?

Na inzending van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier wordt uw kindje op de aanmeldingslijst geplaatst. De volgorde op deze aanmeldingslijst wordt bepaald door het moment waarop wij het aanmeldingsformulier ontvangen. Een kind dat een dag nadat het twee jaar is geworden aangemeld wordt, komt hoger op de lijst dan een kind dat een week na zijn verjaardag wordt aangemeld. De tijd tussen het moment dat een kind twee wordt en het moment van aanmelden, is bepalend voor de plaats op de plaatsingslijst.

Aanmeldingsformulieren die vóór de tweede verjaardag van het kind worden ingezonden of die onvolledig zijn ingevuld, worden geretourneerd en niet in behandeling genomen.

Eenmaal per jaar, in de laatste week van september na de zomervakantie, worden er op volgorde van de aanmeldingslijst kinderen geplaatst op de inschrijflijst. Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plekken. Overgebleven aanmeldingen worden ook weer op volgorde op een reservelijst geplaatst. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u daarover bericht. Broertjes en zusjes van leerlingen die op Vrije School Mareland zitten, kunnen vanaf hun geboorte tot aan de tweede verjaardag worden aangemeld. Als ze na hun tweede verjaardag worden aangemeld, vervalt de broertjes en zusjes voorrangsregeling.

Bij plaatsing wordt u drie weken voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kindje uitgenodigd voor een kennismaking.

Sinds een aantal jaar biedt onze school onderdak aan de peuterspeelzalen De Gouden Poort en Het Rozenpoortje. Ze werken beide op dezelfde pedagogische grondslag als Vrije School Mareland. Net als de antroposofisch georiënteerde kinderopvang Villa Saskia, Het Kleine Volkje en de naschoolse opvang Trias. Voor kinderen die minimaal een schooljaar of langer hier hebben gezeten, geldt een voorrangsregeling voor plaatsing op Vrije School Mareland. Hoewel dit overigens geen honderd procent garantie biedt, omdat er ieder schooljaar meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen.

In een kleuterklas worden maximaal 27 kinderen geplaatst. In de klassen 1 t/m 6 plaatsen we tussen de 28 en 32 leerlingen.