U wilt uw kind aanmelden op Vrije School Mareland? Dat kan vanaf de dag dat uw kindje zijn of haar derde verjaardag viert. Om precies te zijn om 00:00 uur Nederlandse tijd. Hier vindt u het aanmeldingsformulier.
De dag- en tijdsaanduiding bij binnenkomst geldt als ontvangstmoment van het formulier. Het ingevulde formulier kunt u ook per post aan ons zenden. Houd er rekening mee dat in dit geval het moment van ontvangst op Vrije School Mareland, bepalend is voor plaatsing op de aanmeldingslijst. U krijgt altijd een bevestiging na aanmelding van uw kind. Wilt u nakijken of u deze ook daadwerkelijk ontvangt? Heeft u de bevestiging niet ontvangen, mailt u dan naar aanmelden@vsmareland.nl

Vrije School Mareland houdt jaarlijks een open dag, speciaal voor nieuwe ouders en hun kinderen. Ook zijn er twee informatiemiddagen.

Aangemeld en nu?

Na inzending van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier wordt uw kindje op de aanmeldingslijst geplaatst. De volgorde op deze aanmeldingslijst wordt bepaald door het moment waarop wij het aanmeldingsformulier ontvangen. Een kind dat een dag nadat het drie jaar is geworden aangemeld wordt, komt hoger op de lijst dan een kind dat een week na zijn verjaardag wordt aangemeld. De tijd tussen het moment dat een kind drie wordt en het moment van aanmelden, is bepalend voor de plaats op de plaatsingslijst.

Aanmeldingsformulieren die onvolledig zijn ingevuld, worden geretourneerd en niet in behandeling genomen. Aanmeldingsformulieren die vóór de derde verjaardag van het kind worden ingezonden, beschouwen wij als vooraanmelding. U dient op de derde verjaardag van uw kind per mail te bevestigen dat u uw kind wilt inschrijven op Vrije School Mareland. 

Viermaal per jaar worden er op volgorde van de aanmeldingslijst kinderen geplaatst op de inschrijflijst.
De ouders van kinderen geboren in augustus, september en oktober horen eind november of hun kind geplaatst is op de inschrijflijst.
De ouders van kinderen geboren in november, december en januari horen eind februari of hun kind geplaatst is op de inschrijflijst.
De ouders van kinderen geboren in februari, maart en april horen eind mei of hun kind geplaatst is op de inschrijflijst.
De ouders van kinderen geboren in mei, juni en juli horen eind augustus of hun kind geplaatst is op de inschrijflijst.
Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare plekken. Overgebleven aanmeldingen worden ook weer op volgorde op een reservelijst geplaatst. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u daarover bericht. Broertjes en zusjes van leerlingen die op Vrije School Mareland zitten, kunnen vanaf hun geboorte worden aangemeld. Als ze na hun derde verjaardag worden aangemeld, vervalt de broertjes en zusjes voorrangsregeling.

Bij plaatsing wordt u drie weken voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kindje uitgenodigd voor een kennismaking.

Sinds een aantal jaar biedt onze school onderdak aan de peuterspeelzalen De Gouden Poort en Het Rozenpoortje. Ze werken beide op dezelfde pedagogische grondslag als Vrije School Mareland. Net als de antroposofisch georiënteerde kinderopvang Villa Saskia, Het Kleine Volkje en de naschoolse opvang Trias. Voor kinderen die minimaal een schooljaar of langer hier hebben gezeten, geldt een voorrangsregeling voor plaatsing op Vrije School Mareland. Hoewel dit overigens geen honderd procent garantie biedt, omdat er ieder schooljaar meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen.

In een kleuterklas worden maximaal 27 kinderen geplaatst. In de onderbouw (klas 1 t/m 6) nemen we maximaal 28 leerlingen per klas aan.

In deze bijlage vindt u het protocol aanmelding primair onderwijs Leiden. protocol aanmelding primair onderwijs Leiden

De regel op Vrije School Mareland is dat een kind een dag na zijn/haar vierde jaar start.
In artikel 39 WPO is de toelatingsleeftijd van leerlingen geregeld. Een leerling mag toegelaten worden tot een school voor primair onderwijs als hij 4 jaar is. In de periode vanaf 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan het schoolbestuur kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Vrije School Mareland heeft niet voor wendagen gekozen.
Als een school leerlingen eerder toelaat dan 4 jaar, zijn zij geen leerlingen in de zin der wet en zijn zij niet verzekerd.
Met een eerdere toelating zou Vrije School Mareland ook een concurrent worden van kinderdagverblijven of peuterspeelzalen. Hier kunnen en willen wij niet voor kiezen.

Kinderen die op de kleuterschool op Mareland starten na hun vierde verjaardag, dienen overdag volledig zindelijk te zijn. Voor een klassenleerkracht is het niet mogelijk om een klas zonder toezicht te laten wanneer een kind verschoond moet worden. Kinderen die nog niet zindelijk zijn kunnen daarom nog niet bij ons naar school.

Onzekerheid Huisvesting Mareland 

Vrije School Mareland groeit. Dat betekent dat we niet meer met de hele school in het huidige gebouw op de Maresingel passen. Een aantal klassen wordt elders gehuisvest. Op het moment is dat op de Sumatrastraat, huisvesting voor het schooljaar 2022-2023 is nog onzeker. We vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent alvorens u uw kind aanmeldt op Mareland.

 

Op termijn zal het pand aan de Maresingel verbouwd worden, zodat er wel weer plek is voor alle klassen. Ook wordt ons mooie monumentale pand dan gerenoveerd. Naar verwachting zal dit traject starten in 2026, maar de planning kan nog schuiven. Op het moment dat het pand verbouwd wordt, kan er geen onderwijs gegeven worden. Dat betekent dus dat vanaf 2026 onze (en uw) kinderen voor een periode van een aantal jaar elders gehuisvest gaan worden. Er is op dit moment nog niet bekend waar dat zal zijn.