Vanaf klas 1 (groep 3) werken leerlingen van een vrijeschool met het periodeonderwijs. Dit houdt in dat tijdens een schooldag een aantal weken achter elkaar in de eerste twee ochtenduren één vak wordt gegeven. De leraar kan tijdens het periodeonderwijs de nieuwe lesstof goed introduceren en opbouwen. Leerlingen kunnen op hun beurt intensief de inhoud opnemen en verwerken. In hun periodeschrift schrijven ze inhoudelijke teksten die ze afwisselen met bijpassende gedichten en tekeningen. Een periode wordt afgesloten met een proefwerk of in de toneelperiode met een toneelstuk.

  • Klas 1 t/m 3 (groep 3 t/m 5) kent de perioden Nederlandse taal, rekenen, heemkunde en toneel.
  • Vanaf klas 4 (groep 6) volgen aardrijkskunde, geschiedenis, meetkunde, natuurkunde, biologie, het werken in de schooltuintjes en verkeerslessen.

Lees hier meer over de andere vakken die onderdeel uitmaken van het lesprogramma.