Iedere klas, ook de kleuterklassen, op Vrije School Mareland heeft één of twee klassenouders. De klassenouders vormen een onmisbare schakel tussen juf of meester en de ouders. Ze fungeren als eerste aanspreekpunt voor ouders en helpen bij de organisatie van ouderavonden, jaarfeesten, de jaarlijkse Bazaar en de Open dag. Ook bevorderen de klassenouders de contacten tussen ouders van een klas onderling.