Naast de testen en toetsen van de leerkracht, worden vanaf halverwege de eerste klas twee keer per jaar Cito-toetsen afgenomen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Deze Cito-toetsen geven een onafhankelijk beeld van de vorderingen van uw kind. Bij onvoldoende vorderingen bespreekt de klassenleraar met de ouders tijdens een oudergesprek ondersteunende maatregelen en aanpassingen in het leerplan.