Leerlingen die korte of langere tijd extra hulp en ondersteuning nodig hebben, zijn veelal welkom op Vrije School Mareland. In overleg met ouders, de intern begeleider/zorgcoördinator en de leerkracht schakelt school extra ondersteuning in. Als er meer nodig is, dan regelt de intern begeleider/zorgcoördinator dat na overleg met het samenwerkingsverband passend onderwijs. Het samenwerkingsverband stimuleert de samenwerking tussen basisscholen, zodat kinderen met gedrags- en/of leerproblemen zoveel mogelijk naar een ‘gewone’ school gaan. Denk aan leerlingen met ADHD, dyslexie of een stoornis in het autistisch spectrum, of hoogbegaafde leerlingen die een passende uitdaging nodig hebben.
Het samenwerkingsverband ondersteunt door:

  • Het beschikbaar stellen van deskundigheid bij lees- en gedragsproblemen, klassenorganisatie, pesten en gesprekken met ouders.
  • Het professionaliseren van leerkrachten.
  • Het adviseren over andere vormen van (speciaal) onderwijs.
  • Het bevorderen van de samenwerking met jeugdhulpverlening.
  • Het vinden van het best passende onderwijsarrangement.

De intern begeleider/zorgcoördinator verzorgt samen met het Samenwerkingsverband de aanvraag voor het onderwijsarrangement dat past bij de school en het kind.  Het Samenwerkingsverband ontvangt van het ministerie van Onderwijs (OCW) middelen om scholen te ondersteunen. Kijk op www.pporegioleiden.nl voor aanvullende informatie over het samenwerkingsverband in Leiden.

Op Vrije School Mareland wordt ook gebruik gemaakt van de kennis en expertise van de Begeleidingsdienst vrijescholen.