Rond hun kleuterjaren ontwikkelen kinderen spelenderwijs de beste basis voor het leren. In de kleuterklassen staan vooral de beweging en het spelelement centraal. Aan de hand van verhalen, liedjes, sprookjes, spelletjes en toneelstukjes leren de kleuters de wereld dichtbij en ver weg kennen. Ook gaan ze creatief aan het werk. Ze tekenen, schilderen, boetseren met bijenwas en knutselen met natuurlijke materialen zoals hout, steen en wol. De kleuterleerkrachten werken met een vaste ritmische dagindeling, waarbij jonge kinderen zich veilig en geborgen voelen. De kleuters vieren soms de jaarfeesten mee met de klassen 1 t/m 6 van Vrije School Mareland.

Naar de basisschool

Op hun zesde jaar zijn de meeste kinderen klaar voor de overgang van kleuterklas- naar basisschool. Lichamelijk en emotioneel groeide de kleuter uit tot een kind dat wil leren lezen, schrijven en rekenen. Aan het eind van de kleutertijd wordt bij ieder kind een schoolrijpheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek toont of een kind ook écht toe is aan die belangrijke stap van kleuter- naar basisschool.

Schoolrijpheidsonderzoek

Voordat kinderen de overstap maken naar klas 1 (groep 3) krijgen ze een schoolrijpheidsonderzoek dat uitwijst of ze daadwerkelijk toe zijn aan deze stap. Tijdens het onderzoek bestuderen de kleuterleerkrachten de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerling. In overleg met de ouders en de intern begeleider/zorgcoördinator zal de leerling overgaan. Of er wordt gezamenlijk besloten dat het nog een jaar extra in de kleuterklas blijft. Bij een verschil van mening neemt de directie van school een weloverwogen eindbeslissing.