Vrije School Mareland hanteert een continurooster. Dit betekent dat uw kind ook tijdens de lunchpauze op school blijft. Gezamenlijk wordt in de klas gegeten, daarna hebben de leerlingen pauze. De lessen beginnen iedere ochtend om 08.25 uur en eindigen ‘s middag om 14.45 uur. Er is geen voorschoolse opvang. In de eerste schooljaren (kleuters, klas 1 en 2), is uw kind op bepaalde dagen om 13.00 uur uit.

Kom op tijd!

’s Ochtends openen leerlingen en leerkracht samen de dag met de spreuk ‘Ik zie rond in de wereld’. Er wordt misschien gezongen en de kinderen mogen hun eigen spreuk voordragen. Het is fijn als de hele klas meegaat in de ‘stroom’. Dit geeft de kinderen een veilig gevoel van samenhorigheid.