Zorg voor uw kind betekent dat school de ontwikkelingen en vorderingen van uw kind volgt, bijhoudt en met u als ouders deelt. In het leerlingvolgsysteem noteren leerkracht en vakleerkrachten de behaalde resultaten van uw kind, net als de ontwikkelingen op sociaal-emotioneel vlak. Een overzicht laat zien hoe een leerling zich in de loop der jaren ontwikkelt. Tijdens ouderavonden en individuele gesprekken krijgt u als ouder een uitgebreide toelichting over de vorderingen en ontwikkeling van uw kind in de verschillende vakken.