Vanaf dag één in de kleuterklas volgen de kleuterjuffen hun leerlingen via een ontwikkelingsprotocol. Met dit protocol kunnen zij snel en zorgvuldig signaleren hoe uw kind zich ontwikkelt in de klas. Speelt het fijn met de andere kinderen, heeft het vriendjes of vriendinnetjes en doet hij of zij enthousiast mee? Wanneer een leerling achterblijft in zijn of haar ontwikkeling, dan overlegt de kleuterjuf met de ouders en de intern begeleider/zorgcoördinator over eventuele ondersteuning. Denken, voelen en willen (doen) zijn de pijlers van het ontwikkelingsprotocol.