Uw kind zit op een basisschool, maar u wilt graag de overstap maken naar Vrije School Mareland? Dat kan in veel gevallen. Stuur ons dan een mail. Na ontvangst van uw bericht, nemen wij contact met u op. Indien er plaats is voor uw kind, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Procedure plaatsing leerlingen

  • Na het kennismakingsgesprek, neemt de IB’er contact op met de huidige school en doet navraag (resultaten en ervaringen) naar de aangemelde leerling.
  • Indien de onderwijsbehoeftes van de leerling overeen komen met wat Mareland kan bieden, worden meeloopdagen ingepland.
  • De ‘nieuwe’ leerling zal dan ten minste drie kennismakingsdagen proefdraaien in de beoogde klas.
  • Tijdens deze dagen observeren klassenleerkracht en Intern Begeleider (IB’er) de leerling.
  • Een medewerker uit het zorgteam werkt individueel met het kind en geeft op basis hiervan een plaatsingsadvies.
  • Op grond van de verzamelde informatie neemt de IB’er in samenspraak met de klassenleerkracht en de directie, de beslissing of een kind wordt geplaatst. Tijdens een gesprek met de ouders geeft de IB’er een toelichting.
  • Als uw kind definitief is aangenomen op onze school, wordt in overleg met de klassenleerkracht en de huidige school een eerste schooldag afgesproken.
  • De schooladministratie verzorgt de inschrijving en registratie.
  • U ontvangt het kennismakingspakket voor nieuwe leerlingen.