Uw kind zit op een basisschool, maar u wilt graag de overstap maken naar Vrije School Mareland? Dat kan in veel gevallen. Meld u aan via het aanmeldformulier of stuur ons een mail. Na ontvangst van uw bericht, nemen wij contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

Procedure plaatsing leerlingen

  • De ‘nieuwe’ leerling zal eerst drie kennismakingsdagen proefdraaien in de beoogde klas.
  • Tijdens deze dagen observeren klassenleerkracht en Intern Begeleider (IB’er) de leerling.
  • Een medewerker uit het zorgteam werkt individueel met het kind en geeft op basis hiervan een plaatsingsadvies.
  • De IB’er neemt contact op met de voorgaande school en doet navraag (resultaten en ervaringen) naar de aangemelde leerling.
  • Op grond van de verzamelde informatie neemt de IB’er de beslissing of een kind wordt geplaatst. Tijdens een gesprek met de ouders geeft de IB’er een toelichting.
  • De directeur-bestuurder beslist uiteindelijk formeel over wel/niet plaatsen van een aangemelde leerling.
  • Als uw kind definitief is aangenomen op onze school, wordt in overleg met de klassenleerkracht een eerste schooldag afgesproken.
  • De schooladministratie verzorgt de inschrijving en registratie.
  • U ontvangt het kennismakingspakket voor nieuwe leerlingen.