De vrijeschool werkt tijdens de dagelijkse onderwijspraktijk aan een brede en evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen. Vanuit die visie sluit het leerplan aan bij de leeftijd- en ontwikkelingsfasen van kinderen op hun weg naar volwassenheid. Naast rekenen en taal krijgen de leerlingen onder meer de vakken plantkunde, mineralogie, oude geschiedenis, tekenen, schilderen, toneel en handvaardigheid.

Wenst u meer informatie over de dagelijkse onderwijspraktijk? Bijvoorbeeld over de schooltijden, het pestprotocol en ons dyslexiebeleid? Kijk in ons actuele Jaarboekje 20-21.

Leerplan

Het leerplan van de vrijeschool is afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfasen waarin een kind zich bevindt, van peuter tot puber. In het vrijeschoolprogramma heeft Rudolf Steiner aan de leraren van de eerste vrijeschool een visie op het onderwijs gegeven en veel praktische adviezen. Nog altijd staan deze visie en adviezen aan de basis voor het leerplan op veel vrijescholen. Het is een blijvende bron van inspiratie voor de vrijeschoolleraar. Tegelijk staat Vrije School Mareland open voor vernieuwingen en innovatie in het onderwijs.

In dit document Informatieavond Mareland is een gedetailleerde beschrijving te vinden van een schooldag, zoals deze tijdens de informatieavonden gepresenteerd wordt.