De rode draad die tijdens het schooljaar de verschillende vakken met elkaar verbindt, is de vertelstof. De vertelstof vormt als het ware het hart van het vrijeschoolonderwijs. Iedere eerste klas van een vrijeschool krijgt als vertelstof de oude volkssprookjes van de gebroeders Grimm. In grote lijnen volgt de vertelstof de ontwikkelingsweg van de mensheid. Een ontwikkeling die leerlingen verkort herhalen in de jaren dat ze opgroeien van kind tot zelfstandige, verantwoordelijke en mondige burgers. Het periodeonderwijs wordt eerst klassikaal aangeboden, daarna gaan de leerlingen op hun eigen niveau aan het werk. Op deze manier is er aansluiting bij de vertelstof en de klas, maar tegelijkertijd wordt iedere leerling uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau te werken. Hier vindt u een overzicht van de vertelstof per klas.

Klas 1 Sprookjes
Klas 2 Fabels en heiligenlegenden
Klas 3 Oude Testament
Klas 4 Noorse Mythologie
Klas 5 Griekse Mythologie
Klas 6 Romeinse Sagen, geschiedenis van het Romeinse Rijken ontwikkeling van West-Europa tot aan de middeleeuwen