Buitenschoolse opvang Blos

BSO Blos is een fijne plek na school of tijdens de vakantie als ouders moeten werken.

Blos kinderopvang verzorgt buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De opvang varieert van 13.00 tot 15.00, 13.00 tot 18.30 of van 14.45 tot 18.30 uur, inclusief of exclusief vakantieopvang. U kunt ook alleen gebruik maken van opvang tijdens de vakanties. Meer informatie vindt u op  www.blos.nl.

Vanuit Vrije School Mareland zijn er ook leerlingen die naar BSO’s en peuteropvang gaan buiten het schoolgebouw. U vindt er hier enkele.