Uitstekend en modern vrijeschoolonderwijs, dat biedt Vrij School Mareland de kinderen en hun ouders. We willen dat leerlingen zich thuis voelen in de wereld en in deze vaak hectische tijd. Het vrijeschoolonderwijs sluit aan bij de eisen en uitdagingen van onze huidige maatschappij, waardoor de leerlingen kunnen opgroeien tot zelfbewuste, verantwoordelijke en mondige burgers. Vrije School Mareland in Leiden staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.