Uitstekend en modern vrijeschoolonderwijs, dat biedt Vrij School Mareland de kinderen en hun ouders. We willen dat leerlingen zich thuis voelen in de wereld en in deze vaak hectische tijd. Het vrijeschoolonderwijs sluit aan bij de eisen en uitdagingen van onze huidige maatschappij, waardoor de leerlingen kunnen opgroeien tot zelfbewuste, verantwoordelijke en mondige burgers. Vrije School Mareland in Leiden staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

In het Koersboekje verwoorden we de richting die we als school willen gaan. In 2019 zijn we gestart met gesprekken over de koers die we willen varen. Eind 2020 hebben we dit proces afgrond. Via onderstaande link kan je het Koersboekje bekijken.

Koersboekje Mareland 2021