Hoe eerder dyslexie wordt geconstateerd bij een kind, hoe beter leerkrachten hierop kunnen inspelen. Vanaf klas 1 (groep 3) helpt een dyslexieprotocol om dyslectische tendensen bij leerlingen vroegtijdig te signaleren. Wordt dyslexie bij een leerling geconstateerd, dan krijgt het onder andere extra ondersteuning bij het lezen. Vanaf klas 4 (groep 6) doen de leerlingen oefeningen op een computer met behulp van een speciaal programma.