Kleuters kunnen vanaf hun zesde jaar naar de eerste klas (groep 3). In het daaraan voorafgaande voorjaar krijgen ze een schoolrijpheidsonderzoek om te bekijken of ze ‘klaar’ zijn voor deze belangrijke stap. Tijdens het onderzoek bestuderen de kleuterleerkrachten de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. In overleg met de ouders en de intern begeleider/zorgcoördinator zal de leerling doorstromen naar klas 1 (groep 3). Gezamenlijk kan ook worden besloten dat een kind nog een jaar extra in de kleuterklas blijft. Dat jaar extra ‘kleuteren’ geeft het kind de ruimte om te groeien, zodat hij of zij stevig staat. Bij een verschil van mening neemt de directie van school een weloverwogen beslissing.

De vertelstof vormt het hart van het vrijeschoolonderwijs.