Tijdens het schooljaar heeft het lerarenteam een aantal studiedagen en het jaarlijkse uitje. U vindt de studiedagen in de agenda op Social Schools, net als alle vrije dagen, vakanties en andere belangrijke data.

Hier een overzicht van de data. Kijk altijd in de agenda of er geen veranderingen zijn qua data. De agenda is altijd actueel!

 

Studiedagen en vrije dag schooljaar 2022-2023

Studiedag team 4-10-2022 dinsdag
Studiedag team 21-10-2022 vrijdag
StudieMIDDAG 17-11-2022 donderdagmiddag
Studiedag 23-12-2022 vrijdag
StudieMIDDAG 21-2-2023 dinsdagmiddag
Studiedag 6-3-2023 maandag
Studiedag SVSR Zoetermeer 17-5-2023 woensdag
Koningsspelen 21-4-2023 vrijdagmiddag
Personeelsdag 30-5-2023 dinsdag