Voor kleine kinderen is de antroposofische peutergroep ‘De Gouden Poort’ vaak een eerste kennismaking met een ‘schoolse’ setting en een goede voorbereiding op de kleuterklas. In een fijne omgeving, ingericht met natuurlijke materialen, kan het kind vrijuit spelen binnen een programma met vaste ritmen en rituelen. Dit zorgt voor een veilige sfeer, de kinderen weten waar ze aan toe zijn. De antroposofische peutergroep ‘De Gouden Poort’ is een plek voor kinderen van 2 tot 4 jaar en dagelijks geopend van 08.00 uur tot 13.30 uur.

Voor informatie en aanmelden kunt u bellen 088 – 3043074 of kijk op www.goudenpoortleiden.nl.

Kind in Beeld biedt sinds 2012 antroposofische kinderopvang. Zij hebben sinds 2019 een peutergroep ‘Het Bonte Huis’ voor halve dagen. Kijk voor meer informatie op: Kinderdagverblijf Het Bonte Huis

Daarnaast heeft Kind in Beeld een dagopvang Het Kleine Volkje waar zij in 4 horizontale groepen dagelijks kinderen opvangen en een mooie en gezonde basis geven vanuit de antroposofie. Zie Kinderdagverblijf Het Kleine Volkje